Miesiąc: Maj 2016

22 prairiala (10 czerwca 1794 roku) Konwencja Narodowa, po wysłuchaniu Komitetu Ocalenia Publicznego, postanowiła, że w Trybunale Rewolucyjnym przyjęto zasadę sądów obywatelskich czyli przysięgłych (w liczbie pięćdziesięciu osób). Jury miało być obierane z łona sekcji (zgodnie z ustawą 22 prairiala, sekcje były złożone z 12 członków: trzech sędziów i dziewięciu przysięgłych, którzy nie mogli sądzić w składzie mniejszym niż siedmiu), na prowincji z departamentów. Przewodniczącym…

Read More

10 sierpnia 1792 roku drogą zbrojnego powstania została obalona monarchia we Francji. Tego dnia dokonano szturmu na pałac Tuileries przeprowadzonego przez uzbrojonych sankiulotów w sile około 20 tysięcy, pod dowództwem Antoine’a Santerre’a oraz François Westermanna, którzy pokonali w starciu 950-osobową gwardię szwajcarską. Przypomnijmy, że od 6 października 1789 król Ludwik XVI, zmuszony przez Zgromadzenie Narodowe do opuszczenia Wersalu, zamieszkał wraz z rodziną właśnie w Tuileriach…

Read More

Ventôse

Posted by Maj 13, 2016

Ventôse (z łac. ventosus = ‚wietrzny’) – szósty miesiąc we francuskim kalendarzu rewolucyjnym, trzeci i ostatni miesiąc zimy. Trwał od 19 lutego do 20 marca.

Read More

4 maja 1793 roku Konwencja zgodziła się na wprowadzenie zasady maksymalnych cen zboża i uchwaliła dekretu w tym przedmiocie. We wrześniu z kolei, Konwencja wprowadziła „powszechne maksimum” dotyczące podstawowych artykułów oraz płac. Od początku maksimum cen połączone zostało z prawem władz do jego rekwizycji. Rekwirowane mogły być – oczywiście, za zapłatą urzędowej ceny – nadwyżki zboża, z wyłączeniem „rodzinnej” rezerwy, to znaczy zapasu zboża na…

Read More

Artykuł 1. Lud francuski uznaje istnienie Najwyższej Istoty oraz nieśmiertelność duszy ludzkiej. Artykuł 2. Lud francuski uznaje, że spełnianie przez obywateli ich obowiązków jako ludzi jest najwłaściwszym sposobem oddawania czci Najwyższej Istocie. Artykuł 3. Za najważniejsze spośród tych obowiązków lud francuski uważa: pogardzanie oszustwem i despotyzmem, karanie tyranów i zdrajców, pomaganie nieszczęśliwym, szanowanie słabych, obrona uciśnionych, wyświadczanie dobra swoim bliźnim i stosowanie zasad sprawiedliwości dla…

Read More

Nie tylko poglądy Rousseau, ale nawet forma, jaką przybrał patriotyzm rewolucyjny, wskazywały na konieczność istnienia pewnego kredo i kultu religijnego, jako podstawy życia obywatelskiego. Gdy Robespierre, dzień po swoich urodzinach, wystąpił 7 maja z propozycją utworzenia kultu Najwyższej Istoty, nie lansował wyłącznie własnego planu; nie głosił nawrotu do katolicyzmu lecz podawał określenie jego oficjalnej namiastki; kult zaś, proponowany przezeń nie jest żadną „nowomodną” odmianą kultu,…

Read More

Rewolucyjna prasa francuska z wielką sympatią odnosiła się do sprawy polskiej. „Gazette de France” z 18 czerwca 1792 r., podając wiadomości z Warszawy z 1 czerwca, pisała: „Postępowanie Polaków staje się z każdym dniem coraz bardziej godne podziwu. Niewątpliwie zasłużyli sobie, by stać się narodem wolnym. Z wyjątkiem małej liczby bogatych magnatów niezadowolonych z nowego porządku rzeczy, które kładzie kres ich osobistym ambicjom, istnieje tylko…

Read More

Pierwszym prawem ponad wszystkie inne jest utrzymanie Republiki; a często nie pod tym aspektem rozpatruje się tutaj sprawy natury najbardziej delikatnej. Ukryte względy wpływają na obrady, sprawiedliwość traktuje się zawsze od strony słabości i okrutnej pobłażliwości, nie zadając sobie trudu osądzenia, czy proponowane stanowisko nie pociągnie za sobą zguby państwa. Sprawiedliwość nie jest łagodnością: jest surowością. Saint-Just, Sprawozdanie o osobach uwięzionych*, [w:] Saint-Just, Wybór pism,…

Read More