Miesiąc: Grudzień 2016

Wspominając francuski Trybunał Rewolucyjny zazwyczaj przywołuje się osobę Fouquier-Tinville’a, osławionego prokuratora generalnego, który oskarżał w wielkich procesach politycznych. Józef Herman (ur. 1749), który piastował urząd przewodniczącego Trybunału Rewolucyjnego, pozostaje w cieniu zainteresowania. Obaj wraz z trzynastoma innymi oskarżonymi zostali zgilotynowani 7 maja 1795 roku. Martial Joseph Armand Herman pochodził z Arras, czyli z tego samego miasta, co Robespierre. Ojciec jego piastował urząd pisarza stanów prowincjonalnych…

Read More

Prostytucja przed rewolucją

Posted by Grudzień 14, 2016

W połowie XV wieku liczono w Paryżu około 5000 prostytutek. Zmiana w stosunku władz miejskich i państwowych do prostytucji nastąpiła w 1560 roku kiedy to zamknięto w Paryżu domy publiczne. Wcześniej Paryż od wieków słynął z tego, że nie był miastem nadmiernie cnotliwym. Duża swoboda obyczajów występowała tu już w okresie wczesnego średniowiecza, a prostytutki uprawiały jawnie swój proceder, znajdując szczególnie liczną klientelę w dzielnicy…

Read More

Prostytutki

Posted by Grudzień 11, 2016

W pierwszym okresie rewolucji prostytutki afiszowały się bez żenady, a ich liczba uległa zwiększeniu w porównaniu do lat poprzednich. Wpłynęły na to trudności aprowizacyjne, bezrobocie szerzące się wśród krawcowych, szwaczek i kwiaciarek, które straciły swą zamożną klientelę. Nie bez znaczenia był również fakt, że kobiety zaczęły uczęszczać do kawiarń i miejsc publicznych zgromadzeń, stały się mniej izolowane, a tym samym więcej napotykały różnych pokus i…

Read More

Kawiarnie

Posted by Grudzień 11, 2016

Rewolucja – to okres rozkwitu kawiarń. Dużo ich było w Palais-Royal, ale rozwijały się i prosperowały we wszystkich częściach Paryża. Niektóre z nich, podobnie jak kluby czy salony, słynęły z tego, że gromadzili się w nich ludzie podobnych przekonań politycznych. W innych zaś, przeciwnie, ludzie różnych obozów obozów politycznych przychodzili podyskutować. Zresztą były i takie kawiarnie, gdzie nie dyskusje, ale głównie gra w szachy i…

Read More