Kategoria: Kamil Desmoulins

Kamil Desmoulins był postacią z pewnością tragiczną, która wkroczyła do legendy z dwiema niejako rekomendacjami: Dantona i Robespierre’a. Kamil Desmoulins był z pewnością outsiderem machiny państwowej, ideologiem niedyskretnym, młodocianym gadułą, wiecznie podnieconym tym, co wymyślił, wymyśla albo wymyśli. Dobry, przydatny, bo wpływający na tłum chłopiec. Po klęsce dantonistów, a potem i Robespierre’a stał się jednym z elementów legendy, jej motywem niemal najważniejszym. W motywie tym…

Read More

Śmierć Desmoulinsa

Posted by Kwiecień 27, 2016

Jak wiadomo Desmoulins był kolegą ze szkolnej ławy Maksymiliana Robespierre’a, przez co z punktu widzenia psychologicznego, problem walki przeciwko dantonistom (Desmoulins był protegowanym Dantona) komplikował właśnie fakt, że Robespierre był związany węzłami osobistej przyjaźni z Kamilem Desmoulinsem. W notatkach, które znane stały się po jego śmierci pod tytułem „Uwagi przeciwko dantonistom”, Maksymilian Robespierre pisał: „Kamil Desmoulins z powodu niestałości imaginacji, a także z powodu egoizmu…

Read More