W kwietniu 1793 r., doszło do powołania Komitetu Ocalenia Publicznego, który stał się rodzajem super-rządu nadzorującego ministrów i „wydającego im rozkazy wydawania rozkazów”. Ten dualizm rządowy (Komitet Ocalenia – Rada Wykonawcza i jej ministrowie) był listkiem figowym, resztą zasady separacji władz, ale także wyrazem wahań członków KOP dojrzewających powoli do decyzji przejęcia władzy wykonawczej i całej za nią odpowiedzialności. Z pierwszego, dziewięcioosobowego Komitetu Ocalenia, który…

Read More