O wpływie na rewolucję masonerii, za której emanację uważa się jakobinów, wiele mówiono zwłaszcza od chwili nachylenia się ruchu rewolucyjnego ku schyłkowi. Jeszcze dziś badacze historii masonerii wybuch rewolucji uzależniają od uchwał kongresów iluminatów w Strasburgu i w Wilhelmbadzie (1781 i 1782 r.), wzywających do podjęcia walki z monarchią i religią. Wkrótce potem nastąpiło ścisłe zespolenie sekty tajemnej iluminatów niemieckich z masonerią francuską za sprawą…

Read More