Kategoria: Obyczaje

Walka z prostytucją

Posted by Kwiecień 15, 2017

W pierwszym okresie rewolucji prostytutki afiszowały się bez żenady, a ich liczba uległa zwiększeniu w porównaniu do lat poprzednich. Wpłynęły na to trudności aprowizacyjne, bezrobocie szerzące się wśród krawcowych, szwaczek i kwiaciarek, które straciły swą zamożną klientelę. Nie bez znaczenia był również fakt, że kobiety zaczęły uczęszczać do kawiarń i miejsc publicznych zgromadzeń, stały się mniej izolowane, a tym samym więcej napotykały różnych pokus i…

Read More

Prostytucja przed rewolucją

Posted by Grudzień 14, 2016

W połowie XV wieku liczono w Paryżu około 5000 prostytutek. Zmiana w stosunku władz miejskich i państwowych do prostytucji nastąpiła w 1560 roku kiedy to zamknięto w Paryżu domy publiczne. Wcześniej Paryż od wieków słynął z tego, że nie był miastem nadmiernie cnotliwym. Duża swoboda obyczajów występowała tu już w okresie wczesnego średniowiecza, a prostytutki uprawiały jawnie swój proceder, znajdując szczególnie liczną klientelę w dzielnicy…

Read More

Prostytutki

Posted by Grudzień 11, 2016

W pierwszym okresie rewolucji prostytutki afiszowały się bez żenady, a ich liczba uległa zwiększeniu w porównaniu do lat poprzednich. Wpłynęły na to trudności aprowizacyjne, bezrobocie szerzące się wśród krawcowych, szwaczek i kwiaciarek, które straciły swą zamożną klientelę. Nie bez znaczenia był również fakt, że kobiety zaczęły uczęszczać do kawiarń i miejsc publicznych zgromadzeń, stały się mniej izolowane, a tym samym więcej napotykały różnych pokus i…

Read More

Kawiarnie

Posted by Grudzień 11, 2016

Rewolucja – to okres rozkwitu kawiarń. Dużo ich było w Palais-Royal, ale rozwijały się i prosperowały we wszystkich częściach Paryża. Niektóre z nich, podobnie jak kluby czy salony, słynęły z tego, że gromadzili się w nich ludzie podobnych przekonań politycznych. W innych zaś, przeciwnie, ludzie różnych obozów obozów politycznych przychodzili podyskutować. Zresztą były i takie kawiarnie, gdzie nie dyskusje, ale głównie gra w szachy i…

Read More

W prawie rodzinnym ustawodawstwo rewolucyjne wprowadziło istotne zmiany inspirowane ideologią liberalizmu, zmierzające do rozluźnienia krępujących jednostkę tradycyjnych więzów rodzinnych. Osłabieniu uległa spoistość dawnej feudalnej struktury rodziny opartej na patriarchalnej władzy rodzicielskiej. Dekret z 28 sierpnia 1792 roku znosił nieograniczoną w czasie władzę ojcowską, która w krajach prawa pisanego była ukształtowana na wzór wszechwładnej rzymskiej patriae potestatis. Zniesiono obowiązek uzyskania zezwolenia ojca na zawarcie małżeństwa przez…

Read More

Prostytucja

Posted by Lipiec 17, 2016

Wyszły na ulicę przede wszystkim kobiety wrażliwsze, zapalczywsze, skłonniejsze do uniesień od mężów, braci i kochanków. Bo głód smaga je okrutniej, niż płeć mocną, bo one cierpią nie tylko za siebie, lecz także za swoich głodnych mężów, a głównie za swoje głodne dzieci. Zamordują arystokratę, wydrą mu z piersi „podłe serce”, wypiją jego krew by nakarmić swoje głodne dziecko. Samica broni swoich piskląt zawsze odważniej,…

Read More

Czerwona czapka frygijska

Posted by Kwiecień 28, 2016

Z popularnością trójkolorowej kokardy konkurować mogła tylko czerwona czapka frygijska. Symbol wyzwolonego niewolnika, ale i wyzwolonej Republiki (w takim charakterze zjawiła się na rzymskich monetach po zabójstwie Cezara) – do rewolucyjnej Francji dotarła za pośrednictwem renesansowej erudycji. Byłoby niesłuszne upatrywanie w czapce frygijskiej „czystego sankiulotyzmu”. Bo nim zaczęła się upowszechniać – od połowy 1791 – jako sankiulockie nakrycie głowy, była już modna jako symbol: na…

Read More

Słowa

Posted by Kwiecień 27, 2016

Od 14 lipca 1789 r. mówi się już tylko o arystokratach i demokratach. Używa się tych słów na prawo i lewo nie rozumiejąc ich znaczenia. Ludowa ignorancja przerasta wszelkie poziomy dobrego smaku. Dla przykładu: w okolicznej wsi wieśniacy zatrzymują dobrze ubranego mężczyznę i każą mu wraz z sobą krzyczeć – „Niech żyje Naród!”. Wrzeszczy zatem jak może najlepiej – „Niech żyje Naród!”, machając przy tym…

Read More

Były to w zasadzie trzy kategorie obywateli. Ci, którzy doszli w stadle małżeńskim wspólnie do podobnego odczucia, iż dalej nie da się żyć razem. Po drugie, ci którzy z siedmiu rozmaitych powodów, niekoniecznie podzielanych przez drugą stronę, nie mają zamiaru kontynuowania małżeństwa; w takiej sytuacji jedno z współmałżonków uznawane jest za winne. Przyczyną może być udział w aferze kryminalnej, notoryczne pastwienie się czynem lub słowem…

Read More