Kategoria: Polska a Rewolucja Francuska

30 czerwca 1794 roku, na bruku paryskim, przy dawnej rogatce tronowej, ginie pod nożem gilotyny Polka, żona kasztelana kijowskiego, dziedzica Opola (Lubelskiego), Aleksandra księcia Lubomirskiego – Rozalia Aleksandra Lubomirska z Chodkiewiczów (ur. 16 września 1768 roku w Czarnobylu na Ukrainie). Aresztowanie Lubomirskiej, razem z dwunastu współobwinionymi o stosunki z emigracją, i inne przeciw rewolucyjne występki, nastąpiło z mocy uchwały Komitetu Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 19…

Read More

10 sierpnia 1792 roku drogą zbrojnego powstania została obalona monarchia we Francji. Tego dnia dokonano szturmu na pałac Tuileries przeprowadzonego przez uzbrojonych sankiulotów w sile około 20 tysięcy, pod dowództwem Antoine’a Santerre’a oraz François Westermanna, którzy pokonali w starciu 950-osobową gwardię szwajcarską. Przypomnijmy, że od 6 października 1789 król Ludwik XVI, zmuszony przez Zgromadzenie Narodowe do opuszczenia Wersalu, zamieszkał wraz z rodziną właśnie w Tuileriach…

Read More

Rewolucyjna prasa francuska z wielką sympatią odnosiła się do sprawy polskiej. „Gazette de France” z 18 czerwca 1792 r., podając wiadomości z Warszawy z 1 czerwca, pisała: „Postępowanie Polaków staje się z każdym dniem coraz bardziej godne podziwu. Niewątpliwie zasłużyli sobie, by stać się narodem wolnym. Z wyjątkiem małej liczby bogatych magnatów niezadowolonych z nowego porządku rzeczy, które kładzie kres ich osobistym ambicjom, istnieje tylko…

Read More

Jakobini polscy, zw. też hugonistami od imienia ks. Hugona Kołłątaja, uformowali się w okresie Sejmu Czteroletniego, jako skrzydło stronnictwa patriotycznego i antyrosyjskiego; ich nieformalnym ośrodkiem była tzw. Kuźnica Kołłątajowska na Solcu, do której najaktywniejszych działaczy i publicystów należeli: Franciszek Salezy Jezierski (nazywany „wulkanem gromów” Kuźnicy), Antoni Trębicki, Kazimierz Konopka, T. Maruszewski, J. Dembowski oraz księża-deiści: F.K. Dmochowski, J. Mejer i F. Jelski); stanowili oni główny…

Read More

O tym, że Francja w tych ciężkich dla Polski chwilach była natchnieniem dla powstańców, świadczą liczne artykuły zamieszczone na łamach „Gazety Rządowej” w końcowym okresie powstania [kościuszkowskiego]. Zwycięstwa francuskie nadal budziły głęboki podziw w społeczeństwie polskim. W szeregu współczesnych pism stwierdzono, że rewolucja francuska jest „dzisiaj obiektem polityki pryncypialnym, ruchem interesów europejskich”. Podkreślano, że Francuzi już od kilku lat prowadzą wojnę, „nic prawie nie stracili…

Read More