Kategoria: Termidorianie i Dyrektoriat

Zamach stanu w Rewolucyjnej Francji nie był zjawiskiem obcym. Pamiętamy wszyscy zamach stanu i obalenie żyrondystów 2 czerwca 1793 r., 9 termidora 1794 r., 18 fructidora 1797 r. (4 września roku V), czy zamach stanu Napoleona 18 brumaire’a 1799 r. Jedna z nieudanych prób zamachu stanu miała z kolei miejsce 14 miesięcy po obaleniu Robespierre’a, 13 vendémiaire’a roku IV (5 października 1795). Poprzedził tę nieudaną…

Read More

23 września 1795 r. (1 vendémiaire’a roku IV), Konwencja oświadczyła że konstytucja uchwalona 22 sierpnia 1795 r. (5 fructidora roku III), została przyjęta 914 853 głosami przeciw 41 892. Przy opracowaniu tej konstytucji zarówno republikanie termidoriańscy, jak i monarchiści konstytucyjni mieli na względzie dwa cele: chcieli zagrodzić drogę demokracji i zapobiec powstaniu dyktatury bez względu na jej charakter. Powrócili do zasad Konstytuanty, które pojmowali tak,…

Read More

Po dyktaturze jakobińskiej pozostało więc tylko wspomnienie o surowości i wymaganiach. Ale termidorianie byli równie niepopularni, jak ich rywale. Francuzi zmęczyli się. Zrobili rewolucję, żeby mieć lepsze życie, pragnęli teraz spokoju i końca wojny, chcieli płacić mniej podatków i nie iść na wojnę. W gruncie rzeczy jakobinom zarzucali przede wszystkim bezwzględność, która – posuwając rewolucję do ostateczności – narzuciła za dużo wyrzeczeń Czy termidorianie postępowali…

Read More

Polityka Dyrektoriatu wywołała niezadowolenie obywateli wierzących, polecił bowiem obalać krzyże, zakazał procesji i pielgrzymek, sprzedawał kościoły, w których nie odprawiano regularnie nabożeństw. Polityka ta pchnęła w szeregi nieprzejednanych wrogów Dyrektoriatu księży skłonnych nawet do uległości. Wprowadzając zamęt do wszystkich zwyczajów, kalendarz rewolucyjny zniechęcił także obojętnych. Dyrektorianie, którzy nie byli wcale tak gwałtowni, jak terroryści, stali się równie nienawistni społeczeństwu. Postępowaniem swym utrudnili dechrystianizację odbywającą się…

Read More

Rząd drugiego Dyrektoriatu (1797-1799), jak nazywają go historycy, uchodził za dyktaturę nie tylko dlatego, że był rządem „rewolucyjnym”, wprowadzonym z pogwałceniem konstytucji, ale także, a może nawet raczej dlatego, że dnia 18 fructidora (4 września 1797 r.) rozpoczął się nowy terror. Nie przywrócono trybunału rewolucyjnego a Bailleul daremnie proponował stworzyć specjalny trybunał, któremu by podlegały wszelkie akty konspiracyjne. Nie mogło przecież być mowy o przekazaniu…

Read More

Termidorianie spowodowali katastrofę finansową rezygnując z zasady cen maksymalnych. Górale, gdy posiadali władzę,uciekli się do maksimum, ponieważ chcąc kontynuować wojnę musieliby zgodzić się na gwałtowną inflację, gdyby nie potrafili powstrzymać zwyżki cen. Pozwolić zaś na zwyżkę cen znaczyło zrujnować pieniądz. Gospodarka liberalna, oparta na pogoni za zyskiem, a więc na indywidualnym egoizmie, daje swobodę działania i może się doskonale pogodzić z wolnością polityczną, taksacja, przeciwnie,…

Read More

Chcąc ocenić wpływ, jaki spadek wartości pieniądza wywarł na warunki egzystencji, trzeba określać wartość pieniądza nie w stosunku do szlachetnych metali i obcej waluty, ale w stosunku do cen na artykuły spożywcze i towary przemysłowe. Sporządzone w roku V w każdym departamencie wykazy obniżenia wartości pieniądza zostały, zdaje się oparte na ogół właśnie na cenach. Wynika z nich, że przeciętnie w listopadzie (1794 r.) 100…

Read More