Kategoria: Trybunał Rewolucyjny

Wspominając francuski Trybunał Rewolucyjny zazwyczaj przywołuje się osobę Fouquier-Tinville’a, osławionego prokuratora generalnego, który oskarżał w wielkich procesach politycznych. Józef Herman (ur. 1749), który piastował urząd przewodniczącego Trybunału Rewolucyjnego, pozostaje w cieniu zainteresowania. Obaj wraz z trzynastoma innymi oskarżonymi zostali zgilotynowani 7 maja 1795 roku. Martial Joseph Armand Herman pochodził z Arras, czyli z tego samego miasta, co Robespierre. Ojciec jego piastował urząd pisarza stanów prowincjonalnych…

Read More

22 prairiala (10 czerwca 1794 roku) Konwencja Narodowa, po wysłuchaniu Komitetu Ocalenia Publicznego, postanowiła, że w Trybunale Rewolucyjnym przyjęto zasadę sądów obywatelskich czyli przysięgłych (w liczbie pięćdziesięciu osób). Jury miało być obierane z łona sekcji (zgodnie z ustawą 22 prairiala, sekcje były złożone z 12 członków: trzech sędziów i dziewięciu przysięgłych, którzy nie mogli sądzić w składzie mniejszym niż siedmiu), na prowincji z departamentów. Przewodniczącym…

Read More

Na temat trybunału rewolucyjnego ciągnęła się dyskusja i dnia następnego (10 marca 1793 r.). Danton zabierał w niej głos dwukrotnie: na posiedzeniu rannem i wieczornem. Te dwie mowy jego zaliczają się do najlepszych w całej jego karjerze parlamentarnej. Danton w tych dniach jeszcze jest pojednawczy. „Chodzi, mówi, mniej o doszukiwanie się przyczyn wypadków, jak raczej o zaradzenie im. Kiedy budynek płonie, nie dbam o łotrów,…

Read More

Konwencja uchwaliła na wniosek Levasseura utworzenie trybunału kryminalnego nadzwyczajnego bez prawa apelacji i odwoływania się do trybunału kasacyjnego dla sądzenia wszystkich zdrajców, i kontrrewolucjonistów (na posiedzeniu 9 marca 1793 r.). Uchwała ta była podjęta pod presją nietylko tłumu, uzbrojonego, zawalającego trybuny i zagradzającego wejście, ale i w obawie jakiegoś wybuchu, który jednak tego dnia chybił (Jest charakterystyczne, że natychmiast po przejściu tej uchwały Danton postawił…

Read More

Dekret o podejrzanych z 17 września 1793 roku stanowił, że uznani zostają za osoby podejrzane: 1) Ci, którzy swym zachowaniem bądź dzięki swym znajomościom albo też poprzez swe opinie wyrażone czy też napisane dali się poznać jako zwolennicy tyranii lub federalizmu albo też jako wrogowie wolności; 2) Ci, którzy nie zdołają udowodnić zgodnie z dekretem z 21 marca (dekret dotyczy powołania komitetów rewolucyjnych) źródeł swego…

Read More