Kategoria: Wydarzenia

Pierwsza krew obywateli, którzy zażądali republiki, polała się 17 lipca 1791 roku. Miało to miejsce na Polu Marsowym. Dwa dni wcześniej pojawiło się u jakobinów hasło detronizacji króla. Wnioskodawcą był Laclos, agent. księcia Orleańskiego, ten sam, który stawiał wniosek o prawie przeciwko emigrantom. I tym samym razem pracował z myślą dla swego chlebodawcy. Dzień zaś wcześniej (16 lipca), komisja śledcza zajmująca się ucieczką pary królewskiej,…

Read More

4 maja 1793 roku Konwencja zgodziła się na wprowadzenie zasady maksymalnych cen zboża i uchwaliła dekretu w tym przedmiocie. We wrześniu z kolei, Konwencja wprowadziła „powszechne maksimum” dotyczące podstawowych artykułów oraz płac. Od początku maksimum cen połączone zostało z prawem władz do jego rekwizycji. Rekwirowane mogły być – oczywiście, za zapłatą urzędowej ceny – nadwyżki zboża, z wyłączeniem „rodzinnej” rezerwy, to znaczy zapasu zboża na…

Read More

26 kwietnia 1793 roku w Klubie Jakobinów przedsięwzięto praktyczny krok, zmierzający do oczyszczenia organów rządowych z „arystokratów” – jakobini zaproponowali ułożenie listy wszystkich urzędników, pracujących w urzędach aprowizacyjnych. Skrupuły Robespierre’a sprawiły, że przeciwstawił się wszelkiej bezpośredniej korespondencji z odpowiednimi ministrami, ale Marat uznał taki purytanizm za niedorzeczność; „uczciwy patriota”, oznajmił, „może korespondować z samym diabłem”. 1 maja 1793 roku obrali żyrondyści na urządzenie antyjakobińskiej demonstracji….

Read More