Jacques-René Hébert przyszedł na świat 15 listopada 1757 roku w Alençon w Normandii jako syn jubilera. Był dziennikarzem, piastował również krótko urząd zastępcy prokuratora Komuny, znany był jako zagorzały zwolennik całkowitej dechrystianizacji Francji, przez co określano go nieraz jako „psa na Kościół”, wreszcie zaś był redaktorem ultraradykalnej gazety „Ojciec Duchesne” (Le Père Duchesne). Łącznie w okresie między wrześniem 1790 a marcem 1794 ukazało się jej…

Read More