Miesiąc: Kwiecień 2016

Czerwona czapka frygijska

Posted by Kwiecień 28, 2016

Z popularnością trójkolorowej kokardy konkurować mogła tylko czerwona czapka frygijska. Symbol wyzwolonego niewolnika, ale i wyzwolonej Republiki (w takim charakterze zjawiła się na rzymskich monetach po zabójstwie Cezara) – do rewolucyjnej Francji dotarła za pośrednictwem renesansowej erudycji. Byłoby niesłuszne upatrywanie w czapce frygijskiej „czystego sankiulotyzmu”. Bo nim zaczęła się upowszechniać – od połowy 1791 – jako sankiulockie nakrycie głowy, była już modna jako symbol: na…

Read More

Konstytucja cywilna kleru, która została uchwalona 12 lipca 1790 r., przez kolejne miesiące pozostawała w zawieszeniu, nie będąc wykonywaną. Do dyskusji na temat, jak wprowadzić konstytucję w wykonanie podjęto w Zgromadzeniu Narodowym 5 listopada 1790 r. i kontynuowano w dniach następnych. Komitety połączone wypowiedziały się, że trzeba żądać przysięgi na nią od samego duchowieństwa. Ostatecznie wniosek przedstawiony w Zgromadzeniu Narodowym przez deputowanego Voidel’a, oznaczający termin…

Read More

Fot. Leon-Maxime Faivre (1856-1941), Śmierć księżniczki de Lamballe, 1908.   Maria Teresa Luisa di Savoia (ur. 8 września 1749 w Turynie; zm. 3 września 1792 w Paryżu) była to arystokratka z dynastii sabaudzkiej, przyjaciółka Marii Antoniny, królowej Francji. Urodziła się jako Maria Teresa Luisa di Savoia, pół Włoszka, pół Niemka. Była czwartą córką Ludwika Wiktora Sabaudzkiego, księcia Carignan i Krystyny, landgrafini Hesse-Rheinfels-Rothenburg. Wywodziła się z…

Read More

O grzywnie srebra

Posted by Kwiecień 28, 2016

Po co zebraliśmy się w tym przybytku ustaw? Po to, by umożliwić narodowi korzystanie z wiecznych praw, które przysługują wszystkim ludziom. Sami przyznaliście to, gdy postanowiliście ogłosić uroczystą deklarację tych świętych praw, będących niejako wiecznymi fundamentami, na których musi się ono opierać: „Wszyscy ludzie rodzą się i pozostają wolnymi i równymi w prawach. Suwerenność należy zasadniczo do Narodu. Prawo jest wyrazem woli powszechnej. Wszyscy obywatele…

Read More

W latach 1716-1789 ludność Francji wzrosła o blisko 6 mln, w 1789 r. sięgała ok. 27 mln, co świadczy o aktywności gospodarczej kraju. We Francji rozróżniano trzy stany: duchowieństwo, szlachtę i stan trzeci obejmujący 99% narodu. Każdy ze stanów rozpadał się na wiele antagonistycznych grup. Stany uprzywilejowane: szlachta i duchowieństwo – to znikomy procent ogółu ludności Francji; liczyły one 170 000 osób świeckich i ok….

Read More

Nivôse

Posted by Kwiecień 28, 2016

Nivôse (z łac. nivosus = ‚śnieżny’) – czwarty miesiąc we francuskim kalendarzu rewolucyjnym, pierwszy miesiąc zimy. Trwał od 21 grudnia do 19 stycznia.

Read More

Frimaire

Posted by Kwiecień 28, 2016

Frimaire (z fr. frimas = ‚mróz’) – trzeci miesiąc we francuskim kalendarzu rewolucyjnym, trzeci i ostatni miesiąc jesienny. Trwał od 21 listopada do 20 grudnia.

Read More

W przemówieniu wygłoszonym w dniu 1 lipca w Klubie Jakobinów, pełnym głosem zapowiadając groźne niebezpieczeństwo, jakie zawisło nad rewolucją, Robespierre wskazywał to buntownicze ugrupowanie, które zespala i jednoczy wszystkie wrogie Republice siły. Jest to „klika tolerancyjnych”. „Klika tolerancyjnych zmieszała się z innymi klikami, stała się ich podporą i wsparciem… Klika ta powiększa się dzięki resztkom wszystkich innych klik, łączy jednym ogniwem wszystkich, którzy od początku…

Read More