Kategoria: Louis Saint-Just

Dwa fragmenty z mowy Louis’a Saint-Just w sprawie sądu nad Ludwikiem XVI. Przemówienie to, wygłoszone 13 listopada 1792 r., było pierwszym wystąpieniem Saint-Justa na trybunie Konwencji Narodowej. Mowa Jego, wówczas 24-letniego posła, przyczyniła się w dużym stopniu do przeciwdziałania manewrom i knowaniom Żyrondy, usiłującej nie dopuścić do procesu króla. „Ja osobiście jestem przeciwny półśrodkom: ten człowiek musi albo panować, albo umrzeć. Będzie on wam dowodził,…

Read More

Portret rewolucjonisty

Posted by Kwiecień 26, 2016

Rewolucjonista jest nieugięty, lecz rozumny; odznacza się umiarem; jest prosty, lecz nie chełpi się zbytkiem fałszywej skromności; jest nieprzejednanym wrogiem wszelkiego kłamstwa, wszelkiej pobłażliwości, wszelkiej pozy. Celem jego jest dożyć triumfu rewolucji; dlatego nigdy jej nie potępia, lecz skazuje jej wrogów, których z nią nie utożsamia; nigdy jej nie znieważa, lecz ją oświeca; i dbały o jej czystość, czuwa nad sobą, kiedy mówi o niej…

Read More

O zmarłych

Posted by Kwiecień 26, 2016

„Pogrzeby obywateli odbywają się uroczyście w obecności urzędnika. Obrzędy rożnych wyznań będą uszanowane. Każda rodzina otrzymuje kawałek gruntu dla chowania swych zmarłych. Cmentarze winny mieć wygląd pogodny. Mogiły będą pokryte kwiatami, sianymi corocznie przez dzieci. Wzorowe dzieci umieszczają ponad drzwiami swego domu wizerunki przedstawiające ojca i matkę. Szacunek dla zmarłych winien stanowić kult. Trzeba wszczepiać w ludzi wiarę, że męczennicy wolności są duchami opiekuńczymi narodu…

Read More

„Przedstawiciele ludu, wysłani do armii, zarządzają, aby mer Strasburga w ciągu jednego dnia dostarczył sekcjom wymienionego miasta sto tysięcy liwrów, uzyskanych z pożyczki nałożonej na bogatych, celem użycia tej sumy dla wsparcia ubogich patriotów, wdów i nieletnich sierot po żołnierzach poległych za sprawę Wolności.” – Strassburg, 15 dnia drugiego miesiąca, roku II Republiki Jednej i Niepodzielnej /-/ Saint-Just  

Read More

O wspólnocie

Posted by Kwiecień 26, 2016

Mężczyzna i kobieta, którzy się kochają, są małżonkami. Jeżeli nie mają dzieci, mogą swoje stosunki utrzymywać w tajemnicy. Ale jeśli żona zaszła w ciążę, są obowiązani zeznać w urzędzie stanu cywilnego, że stanowią małżeństwo. Nie wolno nikomu, bez względu na sytuację materialną, przeszkadzać dziecku w wyborze zawodu odpowiadającego jego skłonnościom. Wspólnota istnieje tylko między małżonkami. Wszystko, co wnoszą czy co nabywają, staje się wspólne. Łączy…

Read More

O obyczajach w armii

Posted by Kwiecień 26, 2016

Jest obowiązkiem wszystkich Francuzów pomścić tych, co padli przed nami w walce przeciwko tyranii. Jeżeli ta zasada wejdzie w krew i w ducha publicznego, Republika będzie rycerska i niepokonana. Garnizony francuskie nie mogą przyjmować żadnych warunków kapitulacji, które by im zaprzeczały prawa powrotu do ojczyzny, i winny raczej polec, niż oddać się w niewolę. Żaden żołnierz nie będzie mógł wrócić do miejsca swego urodzenia, jeżeli…

Read More