Kategoria: Przed rewolucją

W latach 1716-1789 ludność Francji wzrosła o blisko 6 mln, w 1789 r. sięgała ok. 27 mln, co świadczy o aktywności gospodarczej kraju. We Francji rozróżniano trzy stany: duchowieństwo, szlachtę i stan trzeci obejmujący 99% narodu. Każdy ze stanów rozpadał się na wiele antagonistycznych grup. Stany uprzywilejowane: szlachta i duchowieństwo – to znikomy procent ogółu ludności Francji; liczyły one 170 000 osób świeckich i ok….

Read More

Przed rewolucją

Posted by Kwiecień 27, 2016

Racjonalistyczny pogląd na rewolucję sprowadza przyczyny jej do nadużyć starego porządku (ancien régime), który przedstawia, jako szereg okrucieństw i gwałtów, popełnianych ze strony warstw górnych, panujących, na ludności uboższej, zwłaszcza wiejskiej, choć także i miejskiej. Taine nazywa ten okres dziejów przed rewolucją okresem anarchji samorzutnej, zanim zdaniem jego nie przyszedł okres anarchji świadomej, zorganizowanej przez twórców rewolucji. Po wieloma względami nowsze badania, zwłaszcza ekonomiczne, daleko…

Read More

Niezaprzeczalnie największym marnotrawcą dochodów narodowych w czasach poprzedzających rewolucję francuską był dwór królewski. Osobista służba królowej Marii Antoniny liczyła 496 osób, brat króla, książę Orleański, źle zresztą widziany na dworze, miał w swym orszaku 274 osoby, dwór żony brata królewskiego, hrabiego d’Artois liczył 239 osób itd. itd. Każdy członek familii królewskiej miał własne otoczenie reprezentacyjne. Sama tylko gwardia przyboczna sięgała 10 000 ludzi, czyli była…

Read More