images

Karol Marks – Różnica między demokrytejską a epikurejską filozofią przyrody