Fructidor (z łac. fructus = ‚owoce’ + z gr. doron = ‚dar’) – dwunasty miesiąc we francuskim kalendarzu rewolucyjnym, trzeci i ostatni miesiąc lata – tym samym ostatni miesiąc roku. Trwał od 18 sierpnia do 16 września.Fructidor