„Przedstawiciele ludu, wysłani do armii, zarządzają, aby mer Strasburga w ciągu jednego dnia dostarczył sekcjom wymienionego miasta sto tysięcy liwrów, uzyskanych z pożyczki nałożonej na bogatych, celem użycia tej sumy dla wsparcia ubogich patriotów, wdów i nieletnich sierot po żołnierzach poległych za sprawę Wolności.”

– Strassburg, 15 dnia drugiego miesiąca, roku II Republiki Jednej i Niepodzielnej

/-/ Saint-Just