1476460_1065691330135061_5801860326249053893_n„Pogrzeby obywateli odbywają się uroczyście w obecności urzędnika. Obrzędy rożnych wyznań będą uszanowane. Każda rodzina otrzymuje kawałek gruntu dla chowania swych zmarłych. Cmentarze winny mieć wygląd pogodny. Mogiły będą pokryte kwiatami, sianymi corocznie przez dzieci. Wzorowe dzieci umieszczają ponad drzwiami swego domu wizerunki przedstawiające ojca i matkę. Szacunek dla zmarłych winien stanowić kult. Trzeba wszczepiać w ludzi wiarę, że męczennicy wolności są duchami opiekuńczymi narodu i że nieśmiertelność będzie udziałem tych, którzy pójdą w ich ślady. Kto bezcześci groby, będzie karany banicją.”

Louis Saint-Just, Pisma pośmiertne: O zmarłych, [w:] Saint-Just, Wybór pism, wyb. I. Bibrowska, tłum. J. Ziemilski, B. Kulikowski, Książka i Wiedza, Warszawa 1954.

Fot. Caspar David Friedrich, Zima, noc, starość i śmierć, 1803.