„W wypadkach, kiedy władze publiczne okażą się bezsilne wobec gromadzących się gniewnie tłumów, wywieszenie po środku placu flagi przywoła tłum do porządku i stanowić będzie sygnał do rozpoczęcia wiecu ludowego. Lud winien obradować spokojnie i podać do wiadomości władz powzięte po rozprawach rezolucje, o których będzie również powiadomiona władza ustawodawcza. W razie gdyby ktoś usiłował zamącić spokój rozpraw, lud przekaże go odnośnym władzom.”

Louis Saint-Just, Pisma pośmiertne: Obrady ludowe, [w:] Saint-Just, Wybór pism, wyb. I. Bibrowska, tłum. J. Ziemilski, B. Kulikowski, Książka i Wiedza, Warszawa 1954.

12832421_1083188331718694_2793214378832970488_n

Fot. Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912), Kobiety z Anfisa, 1887.