„Zasada demokracji psuje się nie tylko wówczas, kiedy zanika duch równości, ale i wówczas, kiedy się rozpleni duch nadmiernej równości i kiedy każdy chce być równy tym, których wybrał sobie, by mu rozkazywali. Wówczas lud, nie mogąc ścierpieć nawet tej władzy, którą sam powierzył, chce wszystko pełnić sam, radzić za senat, działać za urzędników, i odzierać z urzędu wszystkich sędziów.”

Monteskiusz, O skażeniu zasady demokracji, [w:] Monteskiusz, O duchu praw, tłum. T. Boy-Żeleński, Kraków 2003.

12042778_1085338618170332_7197028209108737014_n

Fot. Henri Rousseau (1844-1910), Stulecie Wolności, 1892.