Każdy właściciel, który nie uprawia jakiegoś zawodu, nie piastuje urzędu publicznego i ma powyżej lat 25, obowiązany jest uprawiać ziemię do 50 lat.

Każdy właściciel obowiązany jest z każdego posiadanego morga wyhodować cztery owce pod karą utraty praw obywatelskich na przeciąg jednego roku.

Próżniactwo jest karane, przemysł popierany.

Republika ceni wysoko sztukę i geniusz. Nawołuje obywateli do zachowania dobrych obyczajów; nawołuje ich do poświęcenia swych bogactw dobru publicznemu i do wspierania nieszczęśliwych bez chęci zyskania rozgłosu.

Każdy obywatel będzie corocznie zdawał w świątyni sprawę z tego, jak używał swego majątku.

Nikt nie może być krępowany w użytkowaniu swoich dochodów i w swych rozrywkach, o ile nie przynoszą one szkody osobie trzeciej. Służba domowa jest zniesiona. Ten, kto pracuje u innego obywatela, należy do jego rodziny i siada wraz z nim do stołu.

Z wyjątkiem monet złoto i srebro jest zakazane.

Saint-Just, Wybór pism, tłum. I. Bibrowska, Warszawa 1954.

Wasilij-Pierow-Trojka-1866Fot. Wasilij Pierow, Trojka, 1866.