„Ojczyzna nie jest tylko ziemią, jest ona wspólnotą uczuć, toteż gdy każdy walczy o ocalenie lub wolność tego, co mu jest drogie, ojczyzna jest broniona. Jeśli każdy wyjdzie spod swej strzechy z bronią w ręku – ojczyzna zostanie w krótkim czasie uratowana. Każdy walczy o to, co ukochał; oto co znaczy mówić o dobrej wierze. Konsekwencją tego jest walka za wszystkich.”

Louis Saint-Just, Pisma pośmiertne: Obyczaje (fragment), [w:] Saint-Just, Wybór pism, wyb. I. Bibrowska, tłum. J. Ziemilski, B. Kulikowski, Książka i Wiedza, Warszawa 1954.

12800153_1083196778384516_4411237054249754353_n

Fot. Hubert Robert, Świątynia Filozofii w Ermenonville, 1798.