W 1767 roku Jan Jakub Rousseau, symbolu demokracji, podziału władz oraz idei suwerenności ludu, pisał, że trzeba znaleźć formę rządu, która by stawiała prawo ponad człowiekiem i jeśli taką formę da się znaleźć to należy jej szukać, natomiast jeżeli nie da się jej znaleźć, należy posunąć się do drugiej ostateczności i postawić zamachem człowieka ponad prawem.12246753_1020163041354557_316198105626596112_n