„Prawa! Gdzież one są? Kto je szanuje? Wszędzie, jak sam widziałeś, pod płaszczykiem prawa panoszy się tylko prywata i ludzkie namiętności! Lecz istnieją niezmienne i wieczne prawa natury, ładu. One zastępują mędrcom pisane prawa ludzkie. Są one wyryte w głębi serca, w sumieniu i rozumie mędrca. Im tylko on ulega – i jest wolny.”

Jean-Jacques Rousseau, „Emil, czyli o wychowaniu”, 1762.

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) ecrivain francais, ici en Suisse, gravure par Charon --- Jean Jacques Rousseau (1712-1778) french writer, here in Switzerland, engraving by Charon