Notatka, która spowodowała przyjęcie Napoleona Bonaparte do Szkoły Wojskowej w Paryżu 17 października 1784 roku.

Rękopis, należący do marszałka Ségur’a, ówczesnego ministra wojny, zawiera następującą notatkę: „Królewska Szkoła Wojskowa w Brienne. Wykaz uczniów królewskich, którzy z powodu wieku mogą wnijść w służbę albo przejść do Szkoły Wojskowej w Paryżu, mianowicie: „A, po wielu nazwiskach: „P. de Buonaparte (Napoleon) urodzony w Ajaccio (na wyspie Korsyce) dnia 15 sierpnia 1769. Wzrost cztery stopy, dziesięć cali, jedynaście linij; budowa dobra: zdrowie wyborne, charakter uległy, przyzwoity i wdzięczny względem przełożonych; sprawowanie się bardzo dobre. Zawsze się odznaczał pilnością do nauk matematycznych; umie dostatecznie historyą i geografią; dosyć jest słaby w sztukach przyjemnych i języku łacińskim, z którego w czwartej tylko klassie. Będzie z niego wyborny marynarz. Zasługuje na przyjęcie do Szkoły Paryskiej”.

Historya Napoleona przez Emila Marco De Saint-Hilare; pomnożona wyjątkami z dzieła tegoż autora pod tytułem: Napoleon w Radzie Stanu i Testamentem Napoleona z francuzkiego tłumaczył Leon Rogalski, Warszawa 1844.

12961735_1098859750151552_6481072483100402149_n

Fot. Jacques Marie Gaston Onfray de Breville (1858-1931), Napoleon Bonaparte w Królewskiej Akademii Wojskowej w Brienne, 1910.