Tag: dyrektoriat

23 września 1795 r. (1 vendémiaire’a roku IV), Konwencja oświadczyła że konstytucja uchwalona 22 sierpnia 1795 r. (5 fructidora roku III), została przyjęta 914 853 głosami przeciw 41 892. Przy opracowaniu tej konstytucji zarówno republikanie termidoriańscy, jak i monarchiści konstytucyjni mieli na względzie dwa cele: chcieli zagrodzić drogę demokracji i zapobiec powstaniu dyktatury bez względu na jej charakter. Powrócili do zasad Konstytuanty, które pojmowali tak,…

Read More

Polityka Dyrektoriatu wywołała niezadowolenie obywateli wierzących, polecił bowiem obalać krzyże, zakazał procesji i pielgrzymek, sprzedawał kościoły, w których nie odprawiano regularnie nabożeństw. Polityka ta pchnęła w szeregi nieprzejednanych wrogów Dyrektoriatu księży skłonnych nawet do uległości. Wprowadzając zamęt do wszystkich zwyczajów, kalendarz rewolucyjny zniechęcił także obojętnych. Dyrektorianie, którzy nie byli wcale tak gwałtowni, jak terroryści, stali się równie nienawistni społeczeństwu. Postępowaniem swym utrudnili dechrystianizację odbywającą się…

Read More

Rząd drugiego Dyrektoriatu (1797-1799), jak nazywają go historycy, uchodził za dyktaturę nie tylko dlatego, że był rządem „rewolucyjnym”, wprowadzonym z pogwałceniem konstytucji, ale także, a może nawet raczej dlatego, że dnia 18 fructidora (4 września 1797 r.) rozpoczął się nowy terror. Nie przywrócono trybunału rewolucyjnego a Bailleul daremnie proponował stworzyć specjalny trybunał, któremu by podlegały wszelkie akty konspiracyjne. Nie mogło przecież być mowy o przekazaniu…

Read More

Chcąc ocenić wpływ, jaki spadek wartości pieniądza wywarł na warunki egzystencji, trzeba określać wartość pieniądza nie w stosunku do szlachetnych metali i obcej waluty, ale w stosunku do cen na artykuły spożywcze i towary przemysłowe. Sporządzone w roku V w każdym departamencie wykazy obniżenia wartości pieniądza zostały, zdaje się oparte na ogół właśnie na cenach. Wynika z nich, że przeciętnie w listopadzie (1794 r.) 100…

Read More