Tag: kler

Odrzucenie przez papieża Piusa VI (na ilustracji) konstytucji cywilnej kleru (brewe „Quod aliquantum” z marca 1791 r.) było w istocie gwałtownym, nieodwołalnym potępieniem wszystkich idei rewolucji, z którą tak wielu księży tak żarliwie się identyfikowało. Ich wiara, że „religia narodowa” utrwalać będzie jedność zregenerowanego Narodu, poniosła rozdzierającą klęskę. Papieskie potępienie rewolucyjnej Francji spowodowało w jej Kościele dramatyczną schizmę. U progu rewolucji tacy znani później jej…

Read More

Konstytucja cywilna kleru, która została uchwalona 12 lipca 1790 r., przez kolejne miesiące pozostawała w zawieszeniu, nie będąc wykonywaną. Do dyskusji na temat, jak wprowadzić konstytucję w wykonanie podjęto w Zgromadzeniu Narodowym 5 listopada 1790 r. i kontynuowano w dniach następnych. Komitety połączone wypowiedziały się, że trzeba żądać przysięgi na nią od samego duchowieństwa. Ostatecznie wniosek przedstawiony w Zgromadzeniu Narodowym przez deputowanego Voidel’a, oznaczający termin…

Read More