O tym, że Francja w tych ciężkich dla Polski chwilach była natchnieniem dla powstańców, świadczą liczne artykuły zamieszczone na łamach „Gazety Rządowej” w końcowym okresie powstania [kościuszkowskiego]. Zwycięstwa francuskie nadal budziły głęboki podziw w społeczeństwie polskim. W szeregu współczesnych pism stwierdzono, że rewolucja francuska jest „dzisiaj obiektem polityki pryncypialnym, ruchem interesów europejskich”. Podkreślano, że Francuzi już od kilku lat prowadzą wojnę, „nic prawie nie stracili…

Read More