Tag: saint-just

Dwa fragmenty z mowy Louis’a Saint-Just w sprawie sądu nad Ludwikiem XVI. Przemówienie to, wygłoszone 13 listopada 1792 r., było pierwszym wystąpieniem Saint-Justa na trybunie Konwencji Narodowej. Mowa Jego, wówczas 24-letniego posła, przyczyniła się w dużym stopniu do przeciwdziałania manewrom i knowaniom Żyrondy, usiłującej nie dopuścić do procesu króla. „Ja osobiście jestem przeciwny półśrodkom: ten człowiek musi albo panować, albo umrzeć. Będzie on wam dowodził,…

Read More

Wizerunek Saint-Justa

Posted by Sierpień 12, 2016

St. Just był w oczach wielu ludzi doskonałym uosobieniem ideałów rewolucyjnych, tak jak je ujmowano w latach 1793-4. Jak Francja – wyrzekł się swej lichej przeszłości: gdy ukochana jego przybyła za nim do Paryża w r. 1792, odmówił jej przyjęcia. Jak rewolucja – był młody, przystojny, pewny siebie i surowy. Jak terror – był uważany za nieubłaganego i gotowego posłać najlepszego druha na gilotynę. Gdy…

Read More

Pierwszym prawem ponad wszystkie inne jest utrzymanie Republiki; a często nie pod tym aspektem rozpatruje się tutaj sprawy natury najbardziej delikatnej. Ukryte względy wpływają na obrady, sprawiedliwość traktuje się zawsze od strony słabości i okrutnej pobłażliwości, nie zadając sobie trudu osądzenia, czy proponowane stanowisko nie pociągnie za sobą zguby państwa. Sprawiedliwość nie jest łagodnością: jest surowością. Saint-Just, Sprawozdanie o osobach uwięzionych*, [w:] Saint-Just, Wybór pism,…

Read More

Każdy właściciel, który nie uprawia jakiegoś zawodu, nie piastuje urzędu publicznego i ma powyżej lat 25, obowiązany jest uprawiać ziemię do 50 lat. Każdy właściciel obowiązany jest z każdego posiadanego morga wyhodować cztery owce pod karą utraty praw obywatelskich na przeciąg jednego roku. Próżniactwo jest karane, przemysł popierany. Republika ceni wysoko sztukę i geniusz. Nawołuje obywateli do zachowania dobrych obyczajów; nawołuje ich do poświęcenia swych…

Read More

„Muszę dzisiaj wyznać swoją winę, że kiedyś widziałem w czarnym świetle rząd rewolucyjny Robespierre’a i Saint-Justa – pisał Babeuf. – Jestem przekonany, że ludzie ci sami w sobie warci byli więcej niż wszyscy rewolucjoniści razem wzięci, i że rząd dyktatorski był diablo dobrze pomyślany!” – i dalej: „…robespierryzm to demokracja; te dwa słowa są w pełni tożsame”. A. Manfred, Rousseau, Mirabeau, Robespierre. Trzy portrety z…

Read More

Święta

Posted by Kwiecień 27, 2016

Naród francuski wierzy w Istotę Najwyższą i w nieśmiertelność duszy. Pierwsze dni każdego miesiąca poświęcone są Nieśmiertelnemu. Wszystkie wyznania są w równym stopniu dozwolone i chronione. W żadnej jednak umowie cywilnej nie są dozwolone zastrzeżenia związane z wyznaniem i każdy akt, w którym byłaby mowa o wyznaniu, byłby nieważny. Świątynie publiczne są otwarte dla wszystkich wyznań. Obrzędy na zewnątrz świątyń są zakazane, obrzędy wewnątrz świątyń…

Read More