Thermidor (termidor) (z gr.  thérme = ‚gorąco’ + doron = ‚dar’) – jedenastym miesiąc we francuskim kalendarzu rewolucyjnym, drugi miesiąc lata. Trwał od 19 lipca do 17 sierpnia.Thermidor