Czy uznaje Pan istnienie w państwie władzy wyższej niż ta suwerena (ludu)? Jan Jakub Rousseau odpowiada: „Uznaję za takowe jedynie trzy: po pierwsze władzę Bożą (l’autorité de Dieu), później prawo naturalne płynące z konstrukcji samego człowieka, później zaś honor”.

Jean-Jacques Rousseau

12294870_1024340584270136_3191167780078905246_n